Endemik medicinos personalas daugiau nei 25 metus fiziniams ir juridiniams asmenims teikia sveikatos priežiūros paslaugas. Turėdami ilgametę patirtį patikimai ir išsamiai atliekame darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus, tikriname vairuotojų sveikatą, išduodame pažymas norintiems įsigyti ginklą ar vykstantiems į užsienį taip pat tikriname vaikų sveikatą ir išrašome pažymėjimus į darželį, mokyklą ar stovyklą.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis LR SAM 2000-05-31 įsakymu Nr.301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. Prisirašiusiems pacientams šio įstatymo nustatyta tvarka išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) patikrinimai finansuojami iš PSDF, periodinius sveikatos tikrinimus apmoka darbdavys (jeigu yra sudaręs sutartį su Endemik) arba asmuo gali mokėti asmeniškai. Prisirašiusiems vaikams pažyma (pvz., muzikos, dailės mokyklai, vaikų poilsio stovyklai ar kitai ugdymo įstaigai) išduodama Vaiko sveikatos pažymėjimo teisės aktų nustatyta tvarka, o profilaktinis patikrinimas prieš mokyklą yra šeimos gydytojo nemokamai teikiama paslauga.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas rasite čia: