Endemik 9 Paslaugos 9 Sveikatos tikrinimai

Sveikatos tikrinimai

„Endemik“ medicinos personalas daugiau nei 25 metus fiziniams ir juridiniams asmenims teikia sveikatos priežiūros paslaugas. 

Čia patikimai ir išsamiai atliekami profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai, tikrinama vairuotojų sveikata, išduodamos pažymos norintiems įsigyti ginklą ar vykstantiems į užsienį. Taip pat tikrinama vaikų sveikata ir išrašomi pažymėjimai į darželį, mokyklą ar stovyklą.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis LR SAM 2000-05-31 įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. Prisirašiusiems pacientams šio įstatymo nustatyta tvarka išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) patikrinimai finansuojami iš PSDF, o periodinius sveikatos tikrinimus apmoka darbdavys (jeigu yra sudaręs sutartį su „Endemik“) arba asmuo gali mokėti asmeniškai. 

Prisirašiusiems vaikams pažyma (pavyzdžiui, muzikos, dailės mokyklai, vaikų poilsio stovyklai ar kitai ugdymo įstaigai) išduodama Vaiko sveikatos pažymėjimo teisės aktų nustatyta tvarka, o profilaktinį patikrinimą prieš mokyklą šeimos gydytojas atliks nemokamai.

Dirbantiems

Vairuotojams

Vykstantiems į užsienį

Vaikams

Motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiams

Ginklo įsigijimui

Notarams advokatams