Endemik 9 Paslaugos 9 Sveikatos patikros

Sveikatos patikros

Profilaktinis sveikatos patikrinimas reikalingas daugeliui profesijų atstovų, sportininkams, taip pat vaikams, lankantiems mokyklą bei žmonėms, norintiems įgyti ar pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, norintiems įsigyti ginklą, laivavedžio teises, vykstantiems į užsienį. Šis patikrinimas svarbus norint išsiaiškinti, ar žmogus gali dirbti darbą pagal savo fizinę sveikatos būklę, taip pat ar esamas darbas neblogina darbuotojo sveikatos. Taip pat norima įvertinti, ar darbo vietoje taikomi rizikos mažinimo faktoriai yra veiksmingi. 

Moksleiviams profilaktinis sveikatos patikrinimas vykdomas kas metus, įvairių skirtingų profesijų atstovams taikomas skirtingas sveikatos profilaktinio tikrinimo dažnumas. Apžvelkime, ką reikėtų žinoti apie darbuotojų, moksleivių, mokytojų, vairuotojų, sportininkų profilaktinį sveikatos patikrinimą.

Kuomet reikalingas profilaktinis sveikatos patikrinimas?

Sveikatos tikrinimas atliekamas vadovaujantis LR SAM įsakyme „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” (2000.05.31, Nr. 301) numatytais sveikatos tikrinimų reikalavimais. Įsakyme aiškiai nurodoma, kokiomis sąlygomis dirbantiems asmenims ir kokiu dažnumu privaloma tikrintis sveikatą.

Sveikatą privaloma tikrintis ne tik rizikingomis sąlygomis dirbantiems darbuotojams, bet ir mokytojams, vairuotojams, prie kompiuterio dirbantiems asmenims, fizinį darbą dirbantiems žmonėms, sportininkams, o taip pat moksleiviams.

Asmenys, kurie nori įsidarbinti, arba dirbantys tokioje darbinėje aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, tokia kaip traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio, privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.

„Endemik“ klinikoje kompetentinga komanda, vadovaudamiesi įstatymais, atlieka sveikatos patikros paslaugą padarydami reikalingus įrašus darbdavio suteiktoje medicininėje kortelėje.

Profilaktinis sveikatos patikrinimas būtinas prieš įsidarbinant arba besibaigiant galiojančio sveikatos tikrinimo laikui, moksleiviams – prieš rugsėjo pirmąją.

Profilaktinis sveikatos patikrinimas mokytojams 

Profilaktinis sveikatos patikrinimas mokytojams yra privalomas kartą per metus. Mokytojai yra įrašyti į rizikos grupę, kurios faktoriai – darbo poza bei nuolatinis balso stygų pertempimas.

Mokytojams, kaip ir kitiems darbuotojams, reikalinga standartinė sveikatos patikra, kad būtų įvertinta sveikatos būklė. 

Sportuojančių profilaktinis patikrinimas 

Sveikatą rekomenduojama tikrintis ir pradedantiems sportuoti bei intensyviai sportuojantiems asmenims. Ypatingai svarbu pasitikrinti širdies veiklą, nustatyti, ar ji gali pakelti krūvį, ar sportuodamas žmogus nealina savo organizmo ir nekenkia sveikatai.

Rekomenduojama atlikti elektrokardiogramos, kraujo tyrimus, dozuotus fizinio krūvio mėginius, taip pat pasitarti su kardiologu.

Medicininis sveikatos patikrinimas

Medicininis sveikatos patikrinimas atliekamas viešosiose poliklinikose arba privačiose klinikose. „Endemik“ klinika atlieka medicininį sveikatos patikrinimą visoje Lietuvoje pagal kiekvieno poreikį.

Atliekami darbuotojų privalomieji sveikatos patikrinimai, vaikų, vairuotojų, sportininkų sveikatos patikrinimai, taip pat ir išplėstiniai sveikatos patikrinimai, įvairios profilaktinės sveikatos patikrinimo programos.

„Endemik“ medicinos personalas daugiau nei 30 metus fiziniams ir juridiniams asmenims teikia sveikatos priežiūros paslaugas. 

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Čia patikimai ir išsamiai atliekami profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai, tikrinama vairuotojų sveikata, išduodamos pažymos norintiems įsigyti ginklą ar vykstantiems į užsienį. Taip pat tikrinama vaikų sveikata ir išrašomi pažymėjimai į darželį, mokyklą ar stovyklą.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis LR SAM 2000-05-31 įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. Prisirašiusiems pacientams šio įstatymo nustatyta tvarka išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) patikrinimai finansuojami iš PSDF, o periodinius sveikatos tikrinimus apmoka darbdavys (jeigu yra sudaręs sutartį su „Endemik“) arba asmuo gali mokėti asmeniškai. 

Prisirašiusiems vaikams pažyma (pavyzdžiui, muzikos, dailės mokyklai, vaikų poilsio stovyklai ar kitai ugdymo įstaigai) išduodama Vaiko sveikatos pažymėjimo teisės aktų nustatyta tvarka, o profilaktinį patikrinimą prieš mokyklą šeimos gydytojas atliks nemokamai.