Endemik 9 Paslaugos 9 Sveikatos tikrinimai 9 Dirbantiesiems

Dirbantiesiems

Privalomieji periodiniai profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai

Šie patikrinimai – viena svarbiausių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, užbėgti už akių profesinėms ligoms ir išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. 

„Endemik“ medikų komanda pagal įstatymų jiems suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, užveda asmens medicininę kortelę, kurioje padaromi reikalingi įrašai, šeimos gydytojas informuoja, kokių gydytojų specialistų konsultacijos ar papildomi tyrimai (pavyzdžiui, rentgeno) būtini dirbančiajam.

Standartinis profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas, kurio metu bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, apima: 

 • šeimos gydytojo konsultaciją, įskaitant anamnezės surinkimą (duomenys apie alergiją, lėtines ligas (CD, PAH, epilepsiją, skydliaukės, sąnarių patologiją, lėtines plaučių, kepenų, inkstų, širdies ir kraujotakos sistemos ligas, navikinius susirgimus, persirgtas infekcines ligas (TBC, hepatitus, ŽIV), traumas, operacijas);
 • arterinio kraujospūdžio ir širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą;
 • nervų sistemos veiklos ir psichikos įvertinimą;
 • regėjimo ir klausos funkcijos įvertinimą;
 • vestibulinio aparato funkcijos tyrimą;
 • širdies tonų ir plaučių klausymą, 
 • nosiaryklės būklės įvertinimą.

Išplėstinis sveikatos patikrinimas, kurio metu bendrosios praktikos gydytojas pagal darbuotojo profesinę riziką esant poreikiui atlieka ir įvertina: 

 • tonometriją – akispūdžio nustatymą, 
 • bendrą kraujo tyrimą, bendrą baltymą kraujo serume, cholesterolio kiekį kraujyje, gliukozės kiekį kraujyje, eritrocitų nusėdimo greitį (ENG), alaninaminotransfazės (ALAT) aktyvumo kraujyje nustatymą, aspartataminotransfazės (ASAT) aktyvumo kraujyje nustatymą;
 • išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimą;
 • leukogramos užrašymą;
 • šlapimo tyrimą analizatoriumi;
 • išsamų širdies funkcijos įvertinimą, užrašant elektrokardiogramą;
 • išsamų klausos funkcijos įvertinimą, užrašant audiogramą; 
 • sunkaus metalo kraujyje tyrimą.

Kiekvienam dirbančiajam užvedama asmens medicininė kortelė (f.025/a), kurioje pildomi įrašai. Asmens medicininė kortelė saugoma 15 metų nuo paskutinio paciento vizito.

Profilaktinio darbuotojų sveikatos tikrinimo pabaigoje surašomas protokolas su jame atsispindinčiomis išvadomis, kurios taip pat įrašomos į asmens medicininę knygelę forma Nr. 048/a.