Endemik 9 Paslaugos 9 Sveikatos patikros 9 Sveikatos patikrinimas dėl darbo

Sveikatos patikrinimas dėl darbo

Privalomieji periodiniai profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai

Darbuotojų profilaktinis sveikatos patikrinimas vykdomas norint įsidarbinti arba periodiškai, jau dirbant, norint patikrinti darbuotojo sveikatos būklę.

Šie patikrinimai – viena svarbiausių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, užbėgti už akių profesinėms ligoms ir išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. 

„Endemik“ medikų komanda pagal įstatymų jiems suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, užveda asmens medicininę kortelę, kurioje padaromi reikalingi įrašai, šeimos gydytojas informuoja, kokių gydytojų specialistų konsultacijos ar papildomi tyrimai (pavyzdžiui, rentgeno) būtini dirbančiajam.

Paprastai profilaktinis sveikatos patikrinimas dėl darbo vykdomas kartą per dvejus metus, tačiau jei darbuotojas nėra sulaukęs 18 metų, jam sveikatą reikia tikrintis kas metus iki tol, kol sulauks 18 metų.

Taip pat ir viešojo maitinimo, prekybos įmonių bei maisto pramonės sričių darbuotojai, norint užtikrinti, kad neserga užkrečiamomis ligomis, medicininę sveikatos patikrą privalo atlikti kartą per metus. 

Kiekvienam dirbančiajam užvedama asmens medicininė kortelė (f.025/a), kurioje pildomi įrašai. Asmens medicininė kortelė saugoma 15 metų nuo paskutinio paciento vizito.

Profilaktinio darbuotojų sveikatos tikrinimo pabaigoje surašomas protokolas su jame atsispindinčiomis išvadomis, kurios taip pat įrašomos į asmens medicininę knygelę forma Nr. 048/a arba F 047/a.

Asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.

Standartiškai, vykdant darbuotojo profilaktinį sveikatos tikrinimą, šeimos gydytojas įvertina darbuotojo sveikatos būklę: klauso širdies tonus, plaučius, vertina klausą, regą. Taip pat atlieka vestibuliarinio aparato funkcijos tyrimą, nosiaryklės vertinimą, nervinės sistemos veiklos vertinimą, arterinio kraujospūdžio ir širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą, šeimos gydytojo konsultaciją, įskaitant anamnezės surinkimą (duomenys apie alergiją, lėtines ligas (CD, PAH, epilepsiją, skydliaukės, sąnarių patologiją, lėtines plaučių, kepenų, inkstų, širdies ir kraujotakos sistemos ligas, navikinius susirgimus, persirgtas infekcines ligas (TBC, hepatitus, ŽIV), traumas, operacijas). Prireikus šeimos gydytojas gali siųsti ir išsamesniems tyrimams. Taip pat gydytojas, patikros metu apklausia darbuotoją dėl turimų ligų, įpročių.

„Endemik“ atlieka profilaktinius darbuotojų sveikatos patikrinimus Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose.

Sveikatos tikriniais atliekamas vadovaujantis LR SAM įsakyme „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” (2000.05.31, Nr. 301) numatytais sveikatos tikrinimų reikalavimais.

 

Standartinis profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas, kurio metu bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, apima:
 • šeimos gydytojo konsultaciją, įskaitant anamnezės surinkimą (duomenys apie alergiją, lėtines ligas (CD, PAH, epilepsiją, skydliaukės, sąnarių patologiją, lėtines plaučių, kepenų, inkstų, širdies ir kraujotakos sistemos ligas, navikinius susirgimus, persirgtas infekcines ligas (TBC, hepatitus, ŽIV), traumas, operacijas);
 • arterinio kraujospūdžio ir širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą;
 • nervų sistemos veiklos įvertinimą;
 • regėjimo ir klausos funkcijos įvertinimą;
 • vestibulinio aparato funkcijos tyrimą;
 • širdies tonų ir plaučių klausymą, 
 • nosiaryklės būklės įvertinimą.
Išplėstinis sveikatos patikrinimas, kurio metu bendrosios praktikos gydytojas pagal darbuotojo profesinę riziką esant poreikiui atlieka ir įvertina:
  • tonometriją – akispūdžio nustatymą, 
  • bendrą kraujo tyrimą, bendrą baltymą kraujo serume, cholesterolio kiekį kraujyje, gliukozės kiekį kraujyje, eritrocitų nusėdimo greitį (ENG), alaninaminotransfazės (ALAT) aktyvumo kraujyje nustatymą, aspartataminotransfazės (ASAT) aktyvumo kraujyje nustatymą;
  • išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimą;
  • leukogramos užrašymą;
  • šlapimo tyrimą analizatoriumi;
  • išsamų širdies funkcijos įvertinimą, užrašant elektrokardiogramą;
  • išsamų klausos funkcijos įvertinimą, užrašant audiogramą; 
  • sunkaus metalo kraujyje tyrimą.
Privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslai yra apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio siekiant:
   • išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
   • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
   • įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis;
   • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.