Endemik 9 Paslaugos 9 Sveikatos tikrinimai 9 Vykstantiems į užsienį

Vykstantiems į užsienį

Asmenų, vykstančių į užsienį, sveikatą tikrina:

  • šeimos gydytojas;
  • psichiatras*;
  • gydytojai specialistai**;

Patikrinimų metu atliekamas:

  • kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas;
  • kraujo tyrimas dėl ŽIV ir sifilio (sertifikatas apie neigiamą tyrimo rezultatą galioja ne ilgiau kaip 30 dienų nuo jo išdavimo dienos);
  • šlapimo tyrimas;
  • krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas**;
  • EKG*.

*esant indikacijų
**pagal šalies, į kurią vykstama, reikalavimus ar medicinines indikacijas

Išvada pateikiama formoje Nr. 082/a 

„Endemik“ klinikoje neprisirašę klientai privalo turėti išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr.027/a).

Asmens sveikatos istorijos išrašo gavimu už jus gali pasirūpinti „Endemik“ darbuotojai.

 *Reikalinga išankstinė registracija.

pgr tyrimas