Asmenų, vykstančiųjų į užsienį, sveikatą tikrina:

  • šeimos gydytojas
  • psichiatras*
  • gydytojai specialistai**
  • kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas
  • kraujo tyrimas dėl ŽIV ir Sifilio (sertifikatas apie neigiamą tyrimo rezultatą galioja ne ilgiau kaip 30 d. nuo jo išdavimo dienos)
  • šlapimo tyrimas
  • krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas**
  • EKG*

*esant indikacijoms

**pagal šalį į kurią vykstama reikalavimus ar medicinines indikacijas

Išvada pateikiama Formoje Nr. 082/a

Endemik klinikoje neprisirašiusieji klientai privalo turėti išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr.027/a).
Asmens sveikatos istorijos išrašo gavimu už jus gali pasirūpinti Endemik darbuotojai.

*Reikalinga išankstinė registracija.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas rasite čia: