Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarka

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar dėl asmens sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali vairuoti atitinkamos kategorijos mechanines transporto priemones.

Asmenys norintys įgyti ar pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, privalo tikrintis sveikatą nustatyta tvarka, pagal Vairuotojų sveikatos tikrinimų ir tvarkos aprašą patvirtiną Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973.

Vairuotojo medicininę pažymą reikia pateikti VĮ „Regitra“.

Pažymos galiojimo terminai*

Amžiaus grupė Medicininė pažyma mėgėjams (A, AM, B kategorijos) Medicininė pažyma profesionalams (C, D, T kategorijos)
Iki 55 metų 10 metų 2 metai
Nuo 56 iki 69 metų 5 metai 2 metai
Nuo 70 iki 79 metų 2 metai 2 metai
Nuo 80 metų 1 metai 1 metai

*jei asmuo serga lėtinėmis ligomis ar turi kitokių indikacijų – gydytojas gali parinkti trumpesnį pažymos galiojimo terminą, nei priklauso pagal jo amžių.

Asmenys, prisiregistravę prie UAB „ENDEMIK“ klinikos, atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

– Vairuotojo pažymėjimą (jei sveikata tikrinama pakartotinai).

– Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a):

UAB „ENDEMIK“ klinikos pacientus Vilniuje aptarnauja „Žirmūnų psichikos sveikatos centras“. Žirmūnų g. 67a.

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo  „Vairuotojo garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną). Klausimyną galite atsispausdinti čia.

Galutinę išvadą į formą Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina tikrinantis gydytojas.

Atlikus profilaktinį tikrinimą, išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į formą Nr. 083-1/a. Išduodama elektroninė ir jei reikia popierinė pažyma.

 

Asmenys neprisiregistravę prie UAB „ENDEMIK“ klinikos atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

– Vairuotojo pažymėjimą (jei sveikata tikrinama pakartotinai).

– Šeimos gydytojo išrašą iš asmens sveikatos istorijos (apskaitos forma 027/a) už paskutiniųjų 5- erių metų laikotarpiu persirgtas ligas (I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B ir BE) arba 10-ies metų laikotarpiu persirgtas ligas (II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, ir T)**.

– Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a) už paskutiniųjų 5- erių metų laikotarpiu persirgtas ligas (I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B ir BE) arba 10-ies metų laikotarpiu persirgtas ligas (II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, ir T)**:

Neprisiregistravę asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei nežinote, kuri įstaiga Jums priklauso, kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo  „Vairuotojo garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną). Klausimyną galite atsispausdinti čia.

Galutinę išvadą į formą Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina tikrinantis gydytojas.

Atlikus profilaktinį tikrinimą, išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į formą Nr. 083-1/a. Išduodama elektroninė ir jei reikia popierinė pažyma.

**Asmens sveikatos istorijos išrašų gavimu (jei tai neprieštarauja įstaigos iš kurios bus prašomas išrašas tvarkai) už jus gali pasirūpinti Endemik darbuotojai (išskyrus  Endemik Panevėžio klinikoje). Medicininės pažymos išdavimas gali užtrukti iki 14 d.d. ir ilgiau, priklausomai nuo kitų sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamų išrašų. Išrašai reikalingi už pastarųjų 5 (penkerių) ar 10 (dešimties) metų laikotarpį, tad jei tuo laikotarpiu asmuo pakeitė sveikatos gydymo įstaigą, išrašai bus renkami iš visų įstaigų, kas gali prailginti pažymos išdavimo laikotarpį.

Šiai paslaugai reikalinga išankstinė registracija.

Pažymos vairavimui išdavimas gali užtrukti iki 30 d.d.

I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B ir BE) vairuotojų sveikatą tikrina: šeimos gydytojas. Esant indikacijoms psichiatras, oftalmologas.

II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, ir T) vairuotojų sveikatą tikrina: šeimos gydytojas, psichiatras, oftalmologas. Esant indikacijoms otorinolaringologas, neurologas.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas rasite čia: