Vairuotojams

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar dėl asmens sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali vairuoti atitinkamos kategorijos mechanines transporto priemones.

Norintys įgyti, pasikeisti ar praradus vairuotojo pažymėjimą asmenys, privalo tikrintis sveikatą nustatyta tvarka, pagal Vairuotojų sveikatos tikrinimų ir tvarkos aprašą patvirtiną Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973.

Vairuotojo medicininės pažymos yra išduodamos elektroniškai, VĮ „Regitra“ pateikti pažymos nereikia.

Jei asmeniui privaloma periodiškai vairuotojo sveikatą tikrintis pagal darbo sutartį, tokiu atveju, greta kitų pateikiamų dokumentų, tokių kaip asmens tapatybės dokumentas, vairuotojo pažymėjimas turi pateikti ir asmens medicininę knygelę (toliau – F 048/a).

Po profilaktinio vairuotojo sveikatos patikrinimo, medicininės komisijos pirmininkas vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje  F Nr. 083-1/a įregistruoja galutinę išvadą: vairuotojas gali vairuoti transporto priemonę be apribojimų, su apribojimais (nurodant apribojimo kodus) arba vairuoti negali, pažymėdamas medicininės pažymos galiojimo terminą.

 

Šiai paslaugai, kaip ir visoms, reikalinga išankstinė registracija.

Pažymos vairavimui išdavimas gali užtrukti iki 30 darbo dienų.

pgr tyrimas
Pažymos galiojimo terminai*
Amžiaus grupė Medicininė pažyma mėgėjams (A, AM, B kategorijos) Medicininė pažyma profesionalams (C, D, T kategorijos)
Iki 55 metų 10 metų 2 metai
Nuo 56 iki 69 metų 5 metai 2 metai
Nuo 70 iki 79 metų 2 metai 2 metai
Nuo 80 metų 1 metai 1 metai

*jei asmuo serga lėtinėmis ligomis ar turi kitokių indikacijų – gydytojas gali parinkti trumpesnį pažymos galiojimo terminą, nei priklauso pagal jo amžių.

Asmenys, prisiregistravę prie UAB „ENDEMIK“ klinikos, atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • vairuotojo pažymėjimą (jei sveikata tikrinama pakartotinai);
  • gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a)

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo „Vairuotojo garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną), Epworth mieguistumo skalę.

Galutinę išvadą į formą Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina tikrinantis gydytojas.

Atlikus profilaktinį tikrinimą, išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į formą Nr. 083-1/a. Išduodama elektroninė ir, jei reikia, popierinė pažyma.

Asmenys, neprisiregistravę prie UAB „Endemik“ klinikos, atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • vairuotojo pažymėjimą (jei sveikata tikrinama pakartotinai);
  • šeimos gydytojo išrašą iš asmens sveikatos istorijos (apskaitos forma 027/a) per pastarąjį penkerių metų laikotarpį persirgtas ligas (I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B ir BE) arba per 10-ties metų laikotarpį persirgtas ligas (II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, ir T)**;
  • gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a) per pastarąjį penkerių metų laikotarpį persirgtas ligas (I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B ir BE) arba per 10-ties metų laikotarpį persirgtas ligas (II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, ir T)**: neprisiregistravę asmenys turėtų kreiptis į savo pasirinktą šeimos gydytoją. Jei nežinote, kuri įstaiga Jums priklauso, kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo „Vairuotojo garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną). Klausimyną galima atsispausdinti čia.

Galutinę išvadą į formą Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina tikrinantis gydytojas. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į formą Nr. 083-1/a. Išduodama elektroninė ir, jei reikia, popierinė pažyma.

**Asmens sveikatos istorijos išrašų gavimu (jei tai neprieštarauja įstaigos, iš kurios bus prašomas išrašas, tvarkai) už jus gali pasirūpinti „Endemik“ darbuotojai (išskyrus „Endemik“ Panevėžio klinikoje). 

I grupės kategorijų (AM, A1, A, A2, B1 ir BE)

I grupės kategorijų (AM, A1, A, A2, B1 ir BE) vairuotojų sveikatą tikrina: šeimos gydytojas. Esant indikacijų – psichiatras. Šios kategorijos priklausančias teises pirmąkart laikantys asmenys iki 69 m. būtinai turi pasitikrinti akis pas oftalmologą. Tai pačiai vairavimo kategorijai priskiriamiems kandidatams nuo 70 iki 80 m. privalomos oftalmologo, otorinolaringologo ir neurologo konsultacijos.

II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T, TR1 ir TR2)

II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T, TR1 ir TR2) vairuotojų sveikatą tikrina: šeimos gydytojas, psichiatras, oftalmologas. Esant indikacijų – otorinolaringologas ir neurologas.

Nuoroda į ministro įsakymą:   https://e-seimas.lrs.lt