Kreipiantis dėl pažymos vairavimui reikia pateikti:

– Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

– Vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai)

I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B ir BE) vairuotojus tikrina:

  • bendrosios praktikos gydytojas
  • psichiatras*
  • oftalmologas*

*esant indikacijoms

Išvada pateikiama Formoje Nr. 083-1/a

Endemik klinikoje neprisirašiusieji klientai privalo turėti išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr.027/a).
Asmens sveikatos istorijos išrašo gavimu už jus gali pasirūpinti Endemik darbuotojai.

Vairuotojo sveikatos pažyma po asmens sveikatos patikrinimo išduodama 7-14 kalendorinių dienų laikotarpyje.

*Reikalinga išankstinė registracija.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas rasite čia: