Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka