Endemik 9 Svetainės naudojimosi sąlygos

Svetainės naudojimosi sąlygos

Klinikų tinklo Endemik interneto svetainės www.endemik.lt naudojimo sąlygos (atnaujinta 2021.05.27 d.)

Prisijungdami ir naudodamiesi mūsų internetine svetaine www.endemik.lt (toliau – svetainė), Jūs pripažįstate ir sutinkate su šiame dokumente toliau nurodytomis sąlygomis bei taisyklėmis, išdėstytomis žemiau, ir patvirtinate, kad jas įdėmiai perskaitėte bei įsipareigojate jų laikytis. Interneto svetaine ir jos paslaugomis galite naudotis tik, jei laikotės visų taikytinų įstatymų ir šių Endemik interneto svetainės www.endemik.lt naudojimosi sąlygų.

Jei nesutinkate su mūsų sąlygomis, turėtumėte svetaine bei jos paslaugomis nesinaudoti.

Mes turime teisę bet kada peržiūrėti šio dokumento nuostatas bei jas vienašališkai ir be atskiro išankstinio įspėjimo pakeisti (atnaujinti). Todėl Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šį dokumentą mūsų internetinėje svetainėje ir atkreipti dėmesį į pasikeitimus

Sutikimas naudoti svetainę

Beveik neįmanoma pateikti tikslaus sąrašo, kuris apibrėžtų galimumą ir negalimumą naudotis šia svetaine. Apskritai Endemik netoleruos svetainės naudojimo tais tikslais, kuriais būtų galima padaryti mums turtinės žalos, pakenkti mūsų reputacijai, svetainės prieinamumui ar vientisumui ir t.t. Endemik interneto svetaine galite naudotis tik teisėtais tikslais.

Endemik pasilieka teisę sustabdyti svetainės naudojimą ar apskritai užblokuoti tam tikro vartotojo prieigą, jei bus pastebėtas bet koks piktnaudžiavimas suteiktomis teisėmis. Apie pastebėtą piktnaudžiavimą gali būti pranešta atitinkamoms institucijoms. Taip pat pasiliekame teisę atskleisti visus įrodymus apie galimą piktnaudžiavimą svetaine.

Jei medžiaga, patalpinta internetinėje svetainėje, nėra skirta Jūsų naudojimui, tuomet Jūs jos naudoti ir negalite.

 

Intelektinė nuosavybė

Visa informacija, prieinama svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant tekstą, nuotraukas, paveikslėlius, iliustracijas, logotipus, piktogramas, garso įrašus, video klipus, programinę įrangą ir kitą turinį, priklauso Endemik ir yra saugomi pagal galiojančius įstatymus.

Visa tai gali būti naudojama tik svetainėje peržiūrint informaciją. Bet koks kitas naudojimas (įskaitant bet neapsiribojant, kopijavimas, modifikavimas, platinimas, spausdinimas ar kitoks panaudojimas pasitelkus papildomas priemones) jos naudojimas pilnai ar dalimis be Endemik sutikimo yra neteisėtas ir draudžiamas.

Visi prekių/paslaugų ženklai, esantys šioje svetainėje, negali būti naudojami be mūsų išankstinio raštiško sutikimo.

Visa pateikiama medžiaga internetinėje svetainėje skirta asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojama komerciniais tikslais. Pagal šias taisykles mes suteikiame Jums neišimtinę, neperduodamą, ribotą teisę gauti prieigą ir naudoti svetainę tik pagal paskirtį. Jūs galite parsisiųsti ir atsispausdinti tik tą informaciją ir medžiagą, kuri yra skirta pacientui ir/ar gydytojui. Taip pat Jūs neturite teisės komerciniais tikslais naudoti svetainėje prieinamos medžiagos ir informacijos.

 

Garantijų apribojimas

Endemik imasi visų priemonių, siekdama užtikrinti, kad visa svetainėje pateikiama informacija, yra nauja ir tiksli. Tačiau neužtikriname, kad visi duomenys išsamūs.

Nors mes užtikriname, kad svetainė bus prieinama visiems leistiniems vartotojams, tačiau negarantuojam, jog priėjimas visada bus sklandus ir be trikdžių.

Endemik, atitinkamų licencijų turėtojai ar išdavėjai, paslaugų teikėjai ar tiekėjai, neužtikrina, kad informacija ar paslaugos, skelbiamos šioje svetainėje bus nepertraukiamos ir be klaidų, kad svetainės ar per jas prieinami serveriai yra be virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

Endemik negarantuoja, kad trečiųjų asmenų svetainėje, prieinamoje per mūsų svetainėje esančias nuorodas, talpinama informacija yra tiksli, patikima ar atnaujinta.

 

Atsakomybės apribojimas

Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad (kiek tai leidžiama pagal įstatymus) nesame atsakingi už tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar specialius nematerialius nuostolius arba bet kokią kitą žalą, įskaitant negautą pelną, prestižą, duomenų naudojimą, jei:

· Negalėjote naudotis svetaine ir užsiregistruoti į tyrimą;

· Negalėjote prieiti prie savo duomenų, informacijos ar paslaugų, teikiamų svetainėje;

· Svetainėje buvo patalpinta klaidinga trečiųjų šalių informacija.

Endemik negali prisiimti atsakomybės už patirtus nuostolius, naudojantis šioje svetainėje talpinama ir prieinama informacija.

Jei esate nepatenkinti kuria nors šių sąlygų dalimi, turite nutraukti naudojimąsi svetaine.

Informacijos patikimumas

Endemik siekia užtikrinti, kad šioje svetainėje skelbiama informacija būtų tiksli ir atitiktų realybę. Tačiau medicinos žinios ir praktika nuolat kinta ir tam tikrais atvejais gali reikėti konkretaus patarimo, t.y. negalima remtis tik svetainėje patalpinta informacija.

Taigi ši svetainė skirta tik gauti tam tikros informacijos, susijusios su atliekamais tyrimais. Tačiau ja nesiekiama pakeisti konsultacijų su tinkamai kvalifikuotais sveikatos priežiūros specialistais. Visų pirma, mes negalime garantuoti, kad šioje svetainėje pateikta informacija atitinka visus sveikatos ar medicinos keliamus reikalavimus. Taigi svetainėje visiškas informacijos tikslumas nėra garantuojamas, todėl Endemik negali prisiimti atsakomybės už atsiradusius nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis pateikta informacija.

Dalis šios svetainėje talpinamos medžiagos gali būti reklama ar rėmimas. Partneriai užtikrina, kad talpinama informacija, atitinka tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatas. Endemik nėra atsakinga už reklaminės medžiagos netikslumus ar jos atitiktį teisės aktų reikalavimams bei neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės prieš Jus. Todėl, jei nusprendžiate pasinaudoti reklaminiais pasiūlymais, tai riziką prisiimate patys ir bet kokias su tuo susijusias pretenzijas turite reikšti asmeniui, kurio iniciatyva ir/ar interesais naudojama (skleidžiama reklama).

Naudojimasis svetaine

Jūs sutinkate nenaudoti svetainės arba sustabdyti prieigą prie jos, jei:

· gavote neteisėtą prieigą prie svetainės serverių ar duomenų bazės;

· galite sukelti pavojų svetainės veikimo vientisumui;

· galite sukelti pavojų telekomunikacijų tinklo veikimui, kokybei ir vientisumui;

· neteisėtai siekiate rinkti informaciją apie kitus vartotojus;

· norite platinti, atsiųsti, perduoti medžiagą, kurioje yra virusų ar kitų kenksmingų komponentų;

· norite naudoti patalpintą informaciją komerciniais tikslais.

Nuorodos

Endemik svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius. Šios nuorodos yra pateikiamos tik Jūsų patogumui. Mes neatsakome už susijusių trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumą. Todėl, jei nusprendžiate pasinaudoti prieiga prie kitų svetainių, tai riziką prisiimate patys pagal vyraujančias trečiųjų šalių svetainių sąlygas.

Apskritai c teigiamai vertina galimybę per vienos svetainės prieigą patekti į kitą. Patvirtiname, kad tokios nuorodos talpinamos tik gavus sutikimą iš trečiųjų šalių. Nepaisant to, Endemik pasilieka teisę atsisakyti duoti sutikimą talpinti tokias nuorodas nenurodydama priežasčių.

 

Privatumas

Endemik įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą ir saugumą. Visi asmens duomenys, kuriuos mes gauname iš Jūsų, bus tvarkomi pagal mūsų privatumo politikos nuostatus.

Naudodamas šią svetainę vartotojas sutinka, kad informacija, keliaujanti per internetą gali būti ne be trečiųjų šalių įsikišimo. Be to, Endemik negali garantuoti privatumo ar konfidencialumo bet kokios informacijos, susijusios su vartotoju, kuri patenka per internetą.

Kita

Jei norite pateikti savo atsiliepimus, o gal turite rimtą priežastį pateikti skundą, prašome skambinti telefonu 1811.

Visi iškilę ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ginčų teismingumas nustatomas pagal Endemik buveinę, jeigu imperatyvios teisės aktų nuostatos nenustato ko kita.