Endemik 9 Paslaugos 9 Sveikatos patikros 9 Motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiams

Motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiams

Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatą tikrina:

  • bendrosios praktikos gydytojas

Sveikatos tikrinimą apima: bendrosios praktikos gydytojo konsultacija, arterinio kraujospūdžio, širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimas, nervų sistemos veiklos ir psichikos įvertinimas, regėjimo ir klausos funkcijos įvertinimas, vestibiulinio aparato funkcijos tyrimas, širdies tonų ir plaučių klausymas, nosiaryklės būklės įvertinimas, tonometrija (daugiau nei 40 m.), audiograma.

Kreipiantis dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų reikia pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

„Endemik“ klinikoje neprisirašę klientai privalo turėti išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr.027/a).
Asmens sveikatos istorijos išrašo gavimu už jus gali pasirūpinti „Endemik“ darbuotojai.
*Reikalinga išankstinė registracija.

Jeigu asmuo sveikatą tikrinasi ne savo gydymo įstaigoje, tokiu atveju, privaloma pateikti išrašą F027/a iš savo šeimos gydytojo apie jam per laikotarpį nuo praeito sveikatos tikrinimo (tikrinant pirmą kartą – už pastarųjų 5 (penkerių) metų laikotarpį) teiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Atvykus į gydymo įstaigą reikia pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Tuomet pacientas užpildo ir pasirašo Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją, kuri taps paciento asmens sveikatos istorijos dalimi. Deklaraciją galite rasti čia.

Visais atvejais, pacientų  regėjimo aštrumas, spalvų jutimas turės būti patikrintas gydytojo oftalmologo, o klausa – gydytojo otorinolaringologo.

Sveikatą tikrinantys gydytojai turi teisę gauti informaciją apie tikrinamojo asmens sveikatos būklę iš kitų ASPĮ bei privačiai dirbančių gydytojų, o pastarieji tokią informaciją privalo teikti teisės aktų nustatyta tvarka;

Prieš įsidarbinant laivavedžio sveikatą privalo patikrinti ir gyd. psichiatras. Jis nustato paciento sveikatos būklės profesinį tinkamumą ir išvadose nurodo, ar asmuo gali dirbti jūrininku ar vidaus vandenų transporto specialistu, motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiu, pažymi konkrečią profesinę grupę ir apribojimus, jei tokių yra. Savo išvadą ir sveikatos patikros rezultatus gyd. psichiatras pažymi F027/a formoje,, kuri įteikiama pacientui, kad turėti su savimi vizito pas šeimos gydytoją metu.

Jei asmens sveikata tinkama, jam bus išduotas „Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavdžio sveikatos pažymėjimas (F Nr. 048-2/a)”

Nuoroda į ministro įsakymą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.102647/asr