Endemik 9 Paslaugos 9 Sveikatos tikrinimai 9 Ginklo įsigijimui

Ginklo įsigijimui

Norint gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą reikia atlikti profilaktinę sveikatos patikrą sveikatos priežiūros įstaigoje ir gauti šeimos gydytojo patvirtintą pažymą Nr. 049/a. Vėliau asmeniui reikia periodiškai tikrintis sveikatą įstatymų numatyta tvarka.

Asmenys, prisiregistravę prie UAB „ENDEMIK“ klinikos, atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a): UAB „Endemik“ klinikos pacientus Vilniuje aptarnauja „Žirmūnų psichikos sveikatos centras“, Žirmūnų g. 67A;
  • darbdavio charakteristiką: nedirbantiems asmenims charakteristikas išduoda miestų savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims ir individualią veiklą užregistravusiems asmenims. Charakteristika reikalinga psichiatro konsultacijos metu.

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo „Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną). Klausimyną galima atsispausdinti čia.

Po apsilankymo pas šeimos gydytoją pacientas siunčiamas psichiatro konsultacijai. Galutinę išvadą „Dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti ginklą“ arba „Dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“ į „Asmens sveikatos istoriją“ (forma 025/a) ir į „Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę“ (forma 049/a) įrašo asmenį tikrinęs šeimos gydytojas arba gydytojų konsultacinės komisijos nariai.

Asmenys neprisiregistravę prie UAB „ENDEMIK“ klinikos atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • šeimos gydytojo išrašą iš asmens sveikatos istorijos (apskaitos forma 027/a) apie per pastarąjį 10-ties metų laikotarpį persirgtas ligas;
  • gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a) apie per pastarąjį 10-ties metų laikotarpį persirgtas ligas*: neprisiregistravę asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei nežinote, kuri įstaiga Jums priklauso, kreipkitės į savo šeimos gydytoją;
  • darbdavio charakteristiką: nedirbantiems asmenims charakteristikas išduoda miestų savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims ir individualią veiklą užregistravusiems asmenims. Charakteristika reikalinga psichiatro konsultacijos metu.

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo „Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną). Klausimyną galima atsispausdinti čia.

Po apsilankymo pas šeimos gydytoją pacientas siunčiamas psichiatro konsultacijai. Galutinę išvadą „Dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti ginklą“ arba „Dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“ į „Asmens sveikatos istoriją“ (forma 025/a) ir į „Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę“ (forma 049/a) įrašo asmenį tikrinęs šeimos gydytojas arba gydytojų konsultacinės komisijos nariai.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė (forma 049/a) yra užregistruojama ir atiduodama pacientui, kuris pats ją pateikia įstaigai, išduodančiai leidimą įsigyti ginklą.

*Asmens sveikatos istorijos išrašų gavimu (jei tai neprieštarauja įstaigos, iš kurios bus prašomas išrašas, tvarkai) už jus gali pasirūpinti „Endemik“ darbuotojai (taikomas papildomas mokestis, kainas rasite čia). Medicininės pažymos išdavimas gali užtrukti iki 14 darbo dienų ir ilgiau, priklausomai nuo kitų sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamų išrašų. Išrašai reikalingi už pastarųjų 10 (dešimties) metų laikotarpį, tad, jei tuo laikotarpiu asmuo pakeitė sveikatos gydymo įstaigą, išrašai bus renkami iš visų įstaigų, kas gali pailginti pažymos išdavimo laikotarpį.

Pažymos ginklui išduoti gali užtrukti iki 30 darbo dienų 

Asmens sveikatą tikrinantis gydytojas, įtaręs ligų ar fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, siunčia pacientą kitų gydytojų specialistų konsultacijoms. Gydytojai, konsultavę pacientą, į „Medicinos dokumentų išrašą“ (formą Nr. 027/a) įrašo atsakymą dėl sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ginklų. Jeigu tai yra neplaninis/neeilinis sveikatos patikrinimas dėl pažymos, jog naudotis ginklu gali, išdavimas – pacientas privalo pateikti  policijos, darbdavio ar jo įgalioto asmens siuntimą;

Šiai paslaugai reikalinga išankstinė registracija.

Aukščiau nurodyta bendro pobūdžio informacija. Dėl detalesnės informacijos prašome susisiekti telefonu +370 700 55 223