Sveikatos tikrinimas norint įsigyti civilinį ginklą
Norint gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą reikia atlikti profilaktinę sveikatos patikrą sveikatos priežiūros įstaigoje ir gauti šeimos gydytojo patvirtintą pažymą Nr. 049/a. Vėliau asmeniui reikia periodiškai tikrintis sveikatą įstatymų numatyta tvarka.
Asmenys, prisiregistravę prie UAB „ENDEMIK“ klinikos, atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

– Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a):

UAB „ENDEMIK“ klinikos pacientus Vilniuje aptarnauja „Žirmūnų psichikos sveikatos centras“. Žirmūnų g. 67a.

– Darbdavio charakteristiką:

nedirbantiems asmenims charakteristikas išduoda miestų savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims ir individualią veiklą užregistravusiems asmenims. Charakteristika reikalinga psichiatro konsultacijos metu.

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo  „Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną). Klausimyną galite atsispausdinti čia.

Po apsilankymo pas šeimos gydytoją pacientas – siunčiamas psichiatro konsultacijai. Galutinę išvadą „Dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti ginklą“ arba „Dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“ į „Asmens sveikatos istoriją“ (forma 025/a) ir į „Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę“ (forma 049/a) įrašo asmenį tikrinęs šeimos gydytojas arba gydytojų konsultacinės komisijos nariai.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė (forma 049/a) yra užregistruojama ir atiduodama pacientui, kuris pats ją pateikia įstaigai, išduodančiai leidimą įsigyti ginklą.

Asmenys neprisiregistravę prie UAB „ENDEMIK“ klinikos atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

– Šeimos gydytojo išrašą iš asmens sveikatos istorijos (apskaitos forma 027/a) už paskutiniųjų 10-ies metų laikotarpiu persirgtas ligas*.

– Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a) už paskutiniųjų 10-ies metų laikotarpiu persirgtas ligas*:

Neprisiregistravę asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei nežinote, kuri įstaiga Jums priklauso, kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

– Darbdavio charakteristiką:

nedirbantiems asmenims charakteristikas išduoda miestų savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims ir individualią veiklą užregistravusiems asmenims. Charakteristika reikalinga psichiatro konsultacijos metu.

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo „Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną). Klausimyną galite atsispausdinti čia.

Po apsilankymo pas šeimos gydytoją pacientas – siunčiamas psichiatro konsultacijai. Galutinę išvadą „Dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti ginklą“ arba „Dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“ į „Asmens sveikatos istoriją“ (forma 025/a) ir į „Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę“ (forma 049/a) įrašo asmenį tikrinęs šeimos gydytojas arba gydytojų konsultacinės komisijos nariai.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė (forma 049/a) yra užregistruojama ir atiduodama pacientui, kuris pats ją pateikia įstaigai, išduodančiai leidimą įsigyti ginklą.

*Asmens sveikatos istorijos išrašų gavimu (jei tai neprieštarauja įstaigos iš kurios bus prašomas išrašas tvarkai) už jus gali pasirūpinti Endemik darbuotojai (taikomas papildomas mokestis, kainas rasite čia). Medicininės pažymos išdavimas gali užtrukti iki 14 d.d. ir ilgiau, priklausomai nuo kitų sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamų išrašų. Išrašai reikalingi už pastarųjų 10 (dešimties) metų laikotarpį, tad jei tuo laikotarpiu asmuo pakeitė sveikatos gydymo įstaigą, išrašai bus renkami iš visų įstaigų, kas gali prailginti pažymos išdavimo laikotarpį.

Pažymos ginklui išdavimas gali užtrukti iki 30 d.d.

Asmens sveikatą tikrinantis gydytojas, įtaręs ligas ar fizinius trūkumus, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, siunčia pacientą kitų gydytojų specialistų konsultacijoms. Gydytojai, konsultavę pacientą, į „Medicinos dokumentų išrašą“ (formą Nr. 027/a) įrašo atsakymą dėl sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ginklus.

Šiai paslaugai reikalinga išankstinė registracija.

Aukščiau nurodyta bendro pobūdžio informacija. Dėl detalesnės informacijos, prašome susisiekti telefonu: +370 70055 223.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas rasite čia: