Norinčiųjų įsigyti ginklą, sveikatą tikrina:

  • bendrosios praktikos gydytojas
  • psichiatras
  • oftalmologas
  • otorinolaringologas*
  • neurologas*
  • chirurgas*

*esant indikacijoms

Išvada pateikiama Formoje Nr. 049/a

 

Kreipiantis dėl pažymos naudotis šaunamuoju ginklu reikia pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
  • Fotonuotrauką

Endemik klinikoje neprisirašiusieji klientai privalo turėti išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr.027/a).
Asmens sveikatos istorijos išrašo gavimu už jus gali pasirūpinti Endemik darbuotojai.

*Reikalinga išankstinė registracija.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas rasite čia: