Viešas pranešimas apie planuojamą reorganizavimą

Uždaroji akcinė bendrovė „ENDEMIK“
Juridinio asmens kodas 220509380

Registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 6A-1003, Vilnius, Lietuvos Respublika

(toliau – Bendrovė)

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pacientams

Kitiems suinteresuotiems asmenims

 

 

VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMĄ REORGANIZAVIMĄ

 

2022-04-06
Mielieji,

 

Informuojame, kad UAB „ENDEMIK“ (juridinio asmens kodas 220509380, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 6A-1003, Vilnius, Lietuvos Respublika) planuoja dalyvauti reorganizavime išdalijimo būdu. Tai reiškia, kad Bendrovė bus išdalijama ir po reorganizavimo baigs savo veiklą, o jos vykdytą veiklą perims kitos Affidea grupės bendrovės UAB „Affidea Lietuva“ ir UAB „ENDEMIK DIDMENA“ (toliau – Veiklą tęsiančios bendrovės).

 

Po reorganizacijos, visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias Jums teikdavo Bendrovė, nuo šiol teiks UAB „Affidea Lietuva“. Užtikriname, kad po reorganizacijos visiems pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos taip, kaip iki šiol. Reorganizacijos metu ir po jos, klinikų, kuriose šiuo metu veikia UAB „ENDEMIK“ adresai ir sveikatos priežiūros paslaugų apimtis keičiama nebus.

 

Detalesnė informacija:

 

UAB „ENDEMIK“ yra reorganizuojama bendrovė, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą. Todėl Bendrovės nuosavas kapitalas, turtas, teisės ir pareigos reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka ir dalimis bus padalintas Veiklą tęsiančioms bendrovėms. Bendrovės turtas, nuosavybė ir įsipareigojimai (įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius) reorganizavimo sąlygose ir perdavimo-priėmimo aktuose nurodyta apimtimi pereis Veiklą tęsiančioms bendrovėms ir bus įtraukiami į Veiklą tęsiančių bendrovių buhalterinę apskaitą nuo perdavimo-priėmimo aktų sudarymo momento, kaip jis apibrėžiamas reorganizavimo sąlygose, jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos, reorganizavimo sąlygos ar perdavimo-priėmimo aktas(-ai) nenumato kitaip.
 
Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. nurodytais dokumentais galima susipažinti iki bendrovių UAB „Affidea Lietuva” ir UAB „ENDEMIK DIDMENA” naujų įstatų redakcijų įregistravimo Juridinių asmenų registre momento, Bendrovės registruotos buveinės adresu Savanorių pr. 6A-1003, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val.

 

 

Jei turėtumėte klausimų, su mumis galite susisiekti toliau nurodytais kontaktais:

Kristina Banytė

Direktoriaus asistentė

paštas kristina.banyte@affidea.lt

tel. nr. +370 635 88438

 

[et_pb_db_action_shortcode action_name=”endemik_baneriukas” _builder_version=”4.11.1″ _module_preset=”default” sticky_position=”top” sticky_offset_top=”64px” sticky_limit_bottom=”section” global_colors_info=”{}”][/et_pb_db_action_shortcode]

Panašūs įrašai