Kreipiantis dėl pažymos vairavimui reikia pateikti:

– Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

– Vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai)

II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T) vairuotojus tikrina:

  • bendrosios praktikos gydytojas
  • psichiatras
  • oftalmologas
  • otorinolaringologas*
  • neurologas*

*esant indikacijoms

Išvada pateikiama Formoje Nr. 083-1/a

Endemik klinikoje neprisirašiusieji klientai privalo turėti išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr.027/a).
Asmens sveikatos istorijos išrašo gavimu už jus gali pasirūpinti Endemik darbuotojai.

Vairuotojo sveikatos pažyma po asmens sveikatos patikrinimo išduodama 7-14 kalendorinių dienų laikotarpyje.

*Reikalinga išankstinė registracija.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas rasite čia: