Norinčiųjų įsigyti ginklą, sveikatą tikrina:

  • bendrosios praktikos gydytojas
  • psichiatras
  • oftalmologas
  • otorinolaringologas*
  • neurologas*
  • chirurgas*

 

*esant indikacijomsIšvada pateikiama Formoje Nr. 049/a

 

 

Kreipiantis dėl pažymos naudotis šaunamuoju ginklu reikia pateikti:

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

- Fotonuotrauką

 

 

Endemik klinikoje neprisirašiusieji klientai privalo turėti išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr.027/a).

Asmens sveikatos istorijos išrašo gavimu už jus gali pasirūpinti Endemik darbuotojai.            

 

 

*Reikalinga išankstinė registracija.