Kreipiantis dėl pažymos vairavimui reikia pateikti:

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

- Vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai)

 

  • II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T) vairuotojus tikrina:
  • bendrosios praktikos gydytojas
  • psichiatras
  • oftalmologas
  • otorinolaringologas*
  • neurologas*

 

*esant indikacijoms

 

Išvada pateikiama Formoje Nr. 083-1/a

 

 

Endemik klinikoje neprisirašiusieji klientai privalo turėti išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr.027/a).
Asmens sveikatos istorijos išrašo gavimu už jus gali pasirūpinti Endemik darbuotojai.

 

Vairuotojo sveikatos pažyma po asmens sveikatos patikrinimo išduodama 7-14 kalendorinių dienų laikotarpyje.

 

*Reikalinga išankstinė registracija.