Profilaktinė darbuotojų sveikatos patikra                                                                 Kaina, Eur
Standartinė sveikatos patikra  13,00
Išplėstinė sveikatos patikra, paslaugos:  
- automatinis kraujo tyrimas   4,00
- šlapimo tyrimas automatizuotu būdu  3,00
- išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimas   1,00
- akispūdžio nustatymas   2,00
- audiograma   4,00
- elektrokardiograma   4,00
- rentgenograma  9,00
- leukograma   5,00
- bendras baltymas   2,00
- cholesterolis   3,00
- gliukozės kiekis kraujyje   2,00
- eritrocitų nusėdimo greitis  3,00
- ALT   2,00
- ALP   2,00
- sunkusis metalas kraujyje  24,00
- pažyma iš priklausomybės ligų centro  4,00
- pažyma iš psichikos sveikatos centro  3,00 
Kitos sveikatos patikros Kaina, Eur
Vaikų sveikatos tikrinimas ir pažymėjimo išrašymas (į mokyklą, į stovyklą)  16,00
Notarų, antstolių, advokatų, advokatų padėjėjų sveikatos tikrinimas 28,50
1 grupės (AM, A1, AB1, B ir BE kategorijų) vairuotojų sveikatos tikrinimas 22,50
2 grupės (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų) vairuotojų sveikatos tikrinimas 28,50
Asmens, vykstančio į užsienį, sveikatos tikrinimas ir pažymos išdavimas (f082/a)* 14,50
Asmens, norinčio įsigyti ginklą, sveikatos tikrinimas ir pažymos išdavimas 34,50
Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimas 24,00

*Jei asmuo tuo pačiu metu nori atlikti sveikatos tikrinimą ir vairuotojų sveikatos tikrinimą, tada už sveikatos patikrinimą mokama įprastinė kaina pagal kainoraštį ir 10,00 Eur papildomas mokestis už 1 grupės (AM, A1, A B1, B ir BE kategorijų) vairuotojų sveikatos tikrinimą.

Jei asmuo tuo pačiu metu nori atlikti sveikatos tikrinimą ir vairuotojų sveikatos tikrinimą, tada už sveikatos patikrinimą mokama įprastinė kaina pagal kainoraštį ir 20,00 Eur papildomas mokestis už 2 grupės (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų) vairuotojų sveikatos tikrinimą.

Jei asmuo tuo pačiu metu atlieka sveikatos patikrinimą, vairuotojų sveikatos tikrinimą bei sveikatos tikrinimą norint įsigyti ginklą, visų paslaugų bendra kaina - 54,50 Eur.